Əlaqə

08:00 -17:30 açıqdır icon_widget_image Bakı şəhəri icon_widget_image (+994 55) 220-50-88 (+994 50) 278-00-10 icon_widget_image [email protected]

Image Alt

Neft emalı və neft kimyası

Neft kimyası va neft-kimya sintezi bu günkü kimya sanayesinin və digər sənауе sahələrinin hərtərəfli tələbatlarını təmin edən sahələrdən biridir.. Neft kimyası neftin emalı üzrə mühəndis-texnoloqlarının hazırlanması üçün mühüm fənlərdən biri olmaqla bərabər, müxtəlif tərkibli və quruluşlu neft karbohidrəgenləri əsasında xalq təsərrüfatının müxtəlif sahəlarinda istifadə olunan yeni növ monomer və роlimеrləriп sintez olunmasına böyük imkanlar yaradır