Əlaqə

09:00 -18:00 açıqdır icon_widget_image Bakı şəhəri, N.Nərimanov rayonu Əli Əşrəf Əlizadə 61 küç icon_widget_image (+994 55) 220-50-88 (+994 50) 278-00-10 icon_widget_image [email protected]

Image Alt

Ümumi kimyəvi maddələr

Yuyucu və kosmetik kimyəvi maddələr

 • Soda ASH Sıx
 • Bor turşusu
 • Betain
 • Kostik qazlı mirvari / vasitəçilər
 • Butlaqlikol
 • Dəmir sulfat
 • Di etanol amin
 • Propilen qlikol
 • E.D.T.A.
 • Formaldehid
 • QARIŞQA TURŞUSU
 • QLİSEROL
 • Böyük kül
 • HİDROGEN PEROKSİD
 • XLORİD TURŞUSU
 • KASTOR YAĞI
 • İzopropil spirti
 • Labsa
 • azot turşusu
 • NP 4-6-8-10-20-30
 • Kaustik soda lopaları
 • Perxloretilen
 • Kalium hidroksid
 • Limon turşusu
 • Slime
 • Natrium sarğı
 • Tripolifosfat natrium
 • Sulfamik turşu
 • Titanol Amin
 • Trixlor etilen
 • karbamid

Ümumi kimyasallar

 • Xlor
 • Hidrogen peroksid
 • Natrium perforbonat
 • Natrium metabisulfit
 • Natrium bisulfit
 • Üzvi kimya reagentləri
 • Metilaminlər
 • Perativlər
 • Yeniləyin (III) Xlor Texniki Məhlulu
 • Kalium hidroksid 20% məhlulu
 • Kalium hidroksid 30% məhlulu
 • Kalium hidroksid 45% məhlulu
 • Kalium hidroksid 49% məhlulu
 • Kalium hidroksid 50% məhlulu
 • Natrium bisulfit 26% məhlulu
 • Natrium metabisulfit 15% məhlulu
 • Hidrogen peroksid
 • Natrium hidroksid məhlulu
 • Kokonik turşu məhlulu
 • Kükürd turşusu məhlulu
 • 10% xlorid turşusu məhlulu
 • Elektrolit kalium-litium qələvi
 • Elektrolit turşusu pl. 1,270 q / sm3
 • Etilen qlikol
 • Azot turşusu
 • Azot turşusu, konsentratsız
 • Benzoik turşusu
 • Bor turşusu
 • Borik turşusu B dərəcəsi
 • Hidrobrom turşusu
 • Güc turşusu
 • perasetik turşu
 • Oleik turşusu
 • Trixloroasetik turşu
 • Sirkə turşusu (buzlu)
 • 70% sirkə turşusu
 • Apik turşu

Tekstil üçün kimyəvi maddələri

 • SODA KÜLÜ
 • Ammonium xlorid
 • Sirkə turşusu
 • BUTIL QLİKOL
 • DİETİLEN QLİKOL
 • DİSİANDİAMID
 • E.D.T.A.
 • ETİL ASETAT
 • QARIŞQA TURŞUSU
 • QLİSERİN
 • SODA
 • HİDROGEN PEROKSİD
 • İSO PROPİL ALKOLU
 • MAQNEZİUM XLORID
 • MAQNEZİUM SULFAT
 • MANQAN SULFAT
 • MONO ETİLEN QLİKOL
 • MONO natrium fosfat
 • NAFTALEN SULFONAT
 • NP 4-6-8-10-20-30
 • OKSALİK TURŞU
 • PERKLOR ETİLEN
 • POLİ ETİLEN QLİKOL
 • KALİUM HİDROKSİD
 • KALİUM SULFAT
 • Limon turşusu
 • natrium asetat
 • NATRİUM BİKARBONAT
 • SODIUM FORMATI
 • natrium qlükonat
 • NATRİUM HİDROSULFİD
 • natrium hipoxlorit
 • Natrium xlorat
 • natrium metasilikat
 • NATRİUM NİTRİT
 • natrium silikat
 • natrium tiosulfat
 • TIO karbamid
 • Köpük Əleyhinə / Köpük Əleyhinə və Köpük Əleyhinə
 • NATRİUM XLORIT – MAYE XLORIT

Plastik qatqılar

 • Akesbo
 • Plazlub 40
 • Plazlub 40 k
 • Plazlub 70
 • Plazlub 71
 • Plazlub 100
 • AKFOG

İnşaat üçün kimyəvi maddələr

 • SODA KÜLÜ
 • AMMONİUM BI FLUORİD
 • BOR TURŞUSU
 • BARIUM KARBONAT
 • Benzoik turşusu
 • BORAX
 • SİNK OKSİD
 • DİETANOL AMIN
 • E.D.T.A.
 • FOSFOR TURŞUSU
 • SODA
 • HİDROFLUORİK TURŞU
 • KALSİUM NİTRAT
 • LAKTİK TURŞU
 • MONO ETANOL AMIN
 • MONO ETİLEN QLİKOL
 • NAFTALEN SULFONAT
 • OLEİK TURŞUSU
 • KALİUM KARBONAT
 • KALİUM NITRAT
 • KALİUM SULFAT
 • PROPİLENQLİKOL
 • SİNETİK KROLİT
 • Limon turşusu
 • natrium qlükonat
 • natrium liqnosulfonat
 • natrium nitrat
 • natrium tripolifosfat
 • SULFAMİK TURŞU
 • TARTAR turşusu
 • TRI ETANOL AMIN
 • Köpük Əleyhinə / Köpük Əleyhinə və Köpük Əleyhinə