Əlaqə

09:00 -18:00 açıqdır icon_widget_image Bakı şəhəri, N.Nərimanov rayonu Əli Əşrəf Əlizadə 61 küç icon_widget_image (+994 55) 220-50-88 (+994 50) 278-00-10 icon_widget_image [email protected]

Food industry analyses

Bu gün qida sənayesi və qida ticarəti çox sürətli dəyişikliklərə məruz qalır və qida istehsalında yeni üsullar yaranır. Müvafiq olaraq, reseptlərdə və müxtəlif qida məhsullarında davamlı artım var.
Etibarlı və yüksək keyfiyyətli və istehlakçıların sağlamlığı üçün risk yaratmayan qaydada qida məhsullarının istehsalında müəssisələrin fəaliyyəti bu istiqamətdə verilmiş normativ aktlara uyğun olaraq, habelə ölçmə, sınaq və analitik laboratoriyalar tərəfindən aparılan işlərə böyük qatqı təmin edir.
Qida analizinin səbəbləri aşağıdakılardır:
• Müəssisələr qanuni qaydalara əməl etməlidir. İnsanların sağlamlığının qorunması üçün qanunvericilik aktları qəbul edilib və qida məhsulları istehsal edən müəssisələr bu hüquqi qaydalara əməl etməlidirlər.
• Müəssisələr istehsal etmək istədiklərini sübut etmək üçün müəyyən keyfiyyət sistemləri istehsal edirlər. Məsələn, müəssisələr istehsal fəaliyyətlərində GMP (Yaxşı İstehsalat Təcrübəsi) sistem standartına, ISO 22000 qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi standartına uyğun istehsal edirlərsə, bu xüsusiyyətləri istehlakçılara sübut etmək üçün qida sınaqlarından keçməlidirlər.
• Müəssisələr məhsulların məzmununu qanuni qaydalara uyğun olaraq məhsulların üzərinə yazmalıdırlar.
• Müəssisələr keyfiyyətə nəzarət işinin bir hissəsi kimi məhsulun keyfiyyətini müəyyən etmək istəyirlər.
• Müəssisələr yeni hazırlanmış məhsulların və ya tətbiq etdikləri yeni istehsal üsullarının nəticələrini görmək istəyirlər.
• Tədqiqat və inkişaf işlərinin bir hissəsi kimi müəssisələr bu təhlillərə ehtiyac duyurlar.
Bütün qida analizləri ümumi cəhətlər olsa da, bəzi analizlər analizin məqsədi və qida növünə görə fərqlənir. Buna paralel olaraq, qida laboratoriyaları üç fərqli qrupa qruplaşdırılır: istehsalın təhlili, tədqiqat və təkmilləşdirmə ilə məşğul olan laboratoriyalar və nəzarət laboratoriyaları.
Bununla belə, bütün qida laboratoriyalarında, növündən asılı olmayaraq, əsas olanlar aşağıdakılardır: kimyəvi analiz, fiziki analiz, mikrobioloji analiz və sensor analiz. Bu analizlərdə ümumi olaraq keyfiyyət və kəmiyyət analiz üsullarından istifadə olunur. Keyfiyyətli analiz üsulları qidada hansı birləşmə və ya elementlərin olduğunu müəyyən edir. Analizlərin kəmiyyət üsullarında bu birləşmələrin və ya elementlərin qida məhsullarında hansı nisbətdə və ya miqdarda olması müəyyən edilir.
Kəmiyyət analizinin ən çox yayılmış üsulları bunlardır: qravimetrik analiz üsulları, həcm analizi və instrumental analiz üsulları. Hər birinin öz tətbiqi rejimi var.